شناخت بیماری های درختان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:200,000 تومان

شناخت بیماری های درختان

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

"فهرست"

مدل ها-جداسازی و میکروارگانسم های قارچ ها-بیماری های برگی -سم های بیماری زا-تهیه و تفسیر لامهای میکروسکوپی-نگهداری نمونه های بیمار وپاتوژن-

میکروسکوپ- روش های استریل سازی-بیماری های واگیردار-بیماری های پژمردگی-بیماری های شانگر درختان-بیماری های ریشه-بیماری های رنگ

درختان-علایم شناخت بیماریوسیدگی درختان-بیماری های باکتریای-بیماری های ویروسی-بیماری های میکو پلاسمی-بیماری های نماتئ

بیماری های غیر واگیر دارد-کم و زیاد بودن رطوبت-بیماری های ناشی از گیاهان بذر انگل

مدیریت مالی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تناسب اندام

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت جامعه شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان