HSE من شو

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای دکتر مرشدی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:180,000 تومان

HSE من شو

امروزه نیروی انسانی در هر سازمان و مجموعه ای از ارزشمند تیرن چیز ها برای آن سازمان به حساب می آید و نیاز به سلامت و ایمنی آن ها در درجه اول مهم ترین وظیفه ی آن سازمان است.


HSE  مخفف سه کلمه ی Health ، Safety  و Environment  می باشد که به معنای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است و در مسایل مربوط به بهداشت و ایمنی و سلامت محیط زیست در محیط کار می پردازد.یه صورت کلی این استاندارد بر روی کم کردن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط زیست و افزایش ایمنی سازمان ، کارکنان و محیط صنعتی و به حداقل رسیدن حوادث در این محیط ها می پردازد. سازمان ها و یا هر نهادی موظف به اجرای دستورالعمل های این استاندارد برای ایمنی کارکنان و جلوگیری از آسیب به محیط زیست هستند.


با توجه به وجود سازمان های مختلف نیاز کارشناسی که بتواند کنترل و نظارت روی عملکرد آن ها درباره این امور داشته باشد بسیار است که با آموزش و فرا گرفت این دوره و اخذ مدرک آن می توانید وارد این حرفه شوید.


درباره ی آموزش اصول HSE:

کلاس های آموزش مجازی این موسسه شما را برای رسیدن به اهدافتان و بهبودی عملکرد شما در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه در هر جایی که هستید در آموزش این دوره یاری خواهد کرد.


پس از مطالعه HSE:

پس از آن که آموزش ها به اتمام رسید در صورت دلخواه خواهید توانست در آزمون آنلاین این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره HSE:

با پایان یافتن آزمون و کسب نمره قبولی دوره HSE  می توانید مدرک معتبر این دوره را اخذ نمایید.


راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
EFQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
ISO 17025_2017

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025 - 2017 _ Audit

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
178,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
iso9004-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
ISO9000-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
نحوه ستون گذاری پالن معماری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
50,000 تومان
بازاریابی الکترونیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
ISO 9001

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
روانشناسی ورزشی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان