HSE من شو

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای دکتر مرشدی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:400,000 تومان

HSE من شو

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

درباره دوره

امروزه نیروی انسانی در هر سازمان و مجموعه ای از ارزشمند تیرن چیز ها برای آن سازمان به حساب می آید و نیاز به سلامت و ایمنی آن ها در درجه اول مهم ترین وظیفه ی آن

سازمان است.

HSE  مخفف سه کلمه ی Health ، Safety  و Environment  می باشد که به معنای بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است و در مسایل مربوط به بهداشت و ایمنی و سلامت محیط زیست در محیط کار می پردازد.یه صورت کلی این استاندارد ایزو بر روی کم کردن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط زیست و افزایش ایمنی سازمان ، کارکنان و محیط صنعتی و به حداقل رسیدن حوادث در این محیط ها می پردازد. سازمان ها و یا هر نهادی موظف به اجرای دستورالعمل های این ایزو برای ایمنی کارکنان و جلوگیری از آسیب به محیط زیست هستند.


با توجه به وجود سازمان های مختلف نیاز کارشناسی که بتواند کنترل و نظارت روی عملکرد آن ها درباره این امور داشته باشد بسیار است که با آموزش و فرا گرفت این دوره و اخذ مدرک آن می توانید وارد این حرفه شوید.

"فهرست"

ایمنی چیست -مدیریت و راهبری ایمنی-عوامل اصلی در مدیریت ایمنی-ایمنی در افزایش بهره وری-حوادث ناشی از کار-دلایل ایجاد حوادث-تجزیه و تحلیل-عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار- گواهینامه ایزو


"
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
EFQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
ISO 17025_2017

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025 - 2017 _ Audit

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
iso9004-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
ISO9000-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
یک ارائه خوب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
1,000 تومان
ایزو 10668

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
قوانین بهداشت حرفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آشنایی با بادکش درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
175,000 تومان